Top News

Polska przyjmie 2 tys. uchodźców w ramach przesiedleń i relokacji

Na wczorajszym (21 lipca) posiedzeniu Rady Ministrów rząd potwierdził przyjęcie w ciągu najbliższych 2 lat przez Polskę 2 tys. uchodźców, w tym 1100 osób w ramach relokacji z Włoch i Grecji oraz 900 osób w ramach przesiedleń spoza UE.

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie migracji zarobkowych

Do 21 sierpnia br. potrwają konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską na temat dotychczasowej polityki UE w zakresie migracji zarobkowych, w tym funkcjonowania rozwiązań zawartych w dyrektywie regulującej udzielanie cudzoziemcom tzw. "Niebieskiej Karty UE".

Realizacja Planu wdrażania dla „Polityki migracyjnej Polski” w I kwartale 2015 r.

Jak wynika z drugiego sprawozdania z realizacji Planu wdrażania dla dokumentu kierunkowego „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania” (obejmującego okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r.), obszarem w którym występują największe zaległości, wymagającym objęcia szczególnym nadzorem przez Zespół do Spraw Migracji i podjęcia intensywnych działań w 2015 r. jest integracja cudzoziemców. Podobna konkluzja płynęła z pierwszego sprawozdania za rok 2014.

Unijny program relokacji i przesiedleń - wstępne deklaracje państw

Podczas wczorajszego (9 lipca br.) nieformalnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych UE w Luksemburgu wiceminister Piotr Stachańczyk wstępnie zadeklarował przyjęcie w ramach unijnego programu relokacji i przesiedleń łącznie 2 tys. uchodźców. Kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem rozmów na kolejnym spotkaniu szefów MSW 20 lipca, podczas gdy ostateczna decyzja zostanie podjęta na Radzie Europejsjkiej pod koniec miesiąca.
Europejska Sieć Migracyjna

Baza kontaktowa

Baza kontakotwa

Polecamy

ESM
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Straż Graniczna
MPIPS
GUS
Rada do Spraw Uchodźców

Aktualności