Ukraińcy najliczniejszą grupą składającą wnioski uchodźcze

Od początku roku do 19 lutego br., obywatele Ukrainy złożyli 238 wnioski uchodźcze (które objęły 417 osób) stając się tym samym najliczniejszą grupą narodowościową aplikującą o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce.

MNiSW przedstawiło założenia programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

Na zorganizowanej w dniu dzisiejszym (25 lutego) konferencji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wstępny zarys programu rządowego mającego na celu zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni wyższych.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego ICMPD

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z siedzibą w Wiedniu ogłosiło otwarty konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego.

Program Krajowy FAMI - coraz bliżej akceptacji

Zdjęcie: © atScene - Fotolia.comDepartament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW poinformował o zakończeniu roboczych konsultacji z Komisją Europejską w zakresie ostatecznego kształtu Programu Krajowego dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014 - 2020 dla Polski oraz o oficjalnym przekazaniu dokumentu do Komisji Europejskiej z wnioskiem o jego akceptację.

Komisarz Avromopoulos o wyzwaniach UE w zakresie migracji

Przemyt migrantów to temat, któremu poświęcił swoją wypowiedź komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych, Dimitris Avramopoulos, podczas Pierwszego Europejskiego Forum Migracyjnego (mającego miejsce w dniach 26-27 stycznia br.).
Europejska Sieć Migracyjna

Baza kontaktowa

Baza kontakotwa

Polecamy

ESM
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Straż Graniczna
MPIPS
GUS
Rada do Spraw Uchodźców

Aktualności

 • Ukraińcy najliczniejszą grupą składającą wnioski uchodźcze

  27.02.2015
  Od początku roku do 19 lutego br., obywatele Ukrainy złożyli 238 wnioski uchodźcze (które objęły 417 osób) stając się tym samym najliczniejszą grupą narodowościową aplikującą o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce.
 • MNiSW przedstawiło założenia programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

  25.02.2015
  Na zorganizowanej w dniu dzisiejszym (25 lutego) konferencji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wstępny zarys programu rządowego mającego na celu zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni wyższych.
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego ICMPD

  24.02.2015
  Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) z siedzibą w Wiedniu ogłosiło otwarty konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego.
 • Drugi etap konsultacji noweli ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

  23.02.2015
  Do dzisiaj (23 lutego br.) trwają międzyresortowe konsultacje międzyresortowe projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemców ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • MSW przeciwne wprowadzeniu zakazu detencji dzieci imigranckich

  20.02.2015
  W odpowiedzi na „Petycję w sprawie wprowadzenia zakazu pozbawiania dzieci wolności” skierowaną do Prezes Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz w imieniu szeregu organizacji przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przychyliło się do zawartego w petycji postulatu dotyczącego wprowadzenia w Polsce zakazu detencji dzieci cudzoziemskich.