Top News

Nowe uprawnienia Straży Granicznej

28 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 lipca o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, która rozszerza kompetencje formacji.

Nowe zasady sprawdzania przez Straż Graniczną lokalu

Od 24 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe zasady dokonywania przez Straż Graniczną sprawdzenia lokalu, w którym przebywa w Polsce cudzoziemiec. Funkcjonariusze SG nie muszą już wcześniej zawiadamiać cudzoziemca o planowanej wizycie.

Migracje do Polski w I półroczu 2015 r.

Przedstawiamy Państwu garść faktów dotyczących skali migracji do Polski w pierwszym półroczu 2015 r.

Polska przyjmie 2 tys. uchodźców w ramach przesiedleń i relokacji

Na wczorajszym (21 lipca) posiedzeniu Rady Ministrów rząd potwierdził przyjęcie w ciągu najbliższych 2 lat przez Polskę 2 tys. uchodźców, w tym 1100 osób w ramach relokacji z Włoch i Grecji oraz 900 osób w ramach przesiedleń spoza UE.
Europejska Sieć Migracyjna

Baza kontaktowa

Baza kontakotwa

Polecamy

ESM
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Straż Graniczna
MPIPS
GUS
Rada do Spraw Uchodźców

Aktualności