Europejska Sieć Migracyjna

Nawigacja

Top News

16. konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej w Krakowie [28-29 listopada 2019]

„Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw” Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ma zaszczyt zaprosić na Szesnastą Konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Poziom umiędzynarodowienia uczelni wyższych a polityki migracyjne państw”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 28-29 listopada 2019 r. Organizatorem wydarzenia jest zlokalizowany przy Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce [ESM Polska], we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Konferencja: Budowanie ram operacyjnych dla przeciwdziałania handlowi ludźmi w regionie Morza Bałtyckiego

Grupa Zadaniowa do Spraw Walki Przeciwko handlowi ludźmi działająca w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS TF-THB) we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje konferencję zamykającą projekt Torując drogę zharmonizowanym ramom operacyjnym dla regionu Morza Bałtyckiego. Konferencja pn. „W kierunku maksymalizacji efektywności i konsolidacji w walce przeciwko handlowi ludźmi” odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Mercure, ul. Złota 48/54 w dniach 26-27 listopada 2019 r.

Budowanie ram operacyjnych dla przeciwdziałania handlowi ludźmi

W dniu 5 września 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przystąpiło do nowej inicjatywy Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). Rada Państw Morza Bałtyckiego jest politycznym forum współpracy regionalnej, w skład którego wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja), a także przedstawiciel Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie w regionie uczestniczą w projekcie mającym na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi jako przestępczości transgranicznej.

Nowe publikacje

Aktualności

Wydarzenia

do góry