Top News

KE przedstawia unijną agendę w dziedzienie migracji

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj długo zapowiadaną europejską agendę w zakresie migracji.

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

28 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która w istotny sposób zmienia rolę sądów administracyjnych dając im możliwość merytorycznego orzekania w sprawach.

Od 1 maja nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców

1 maja br. wejdą w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające regulacje w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy.

Prace KE nad nową europejską agendą w dziedzinie migracji

W Komisji Europejskiej trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem nowego europejskiego programu w dziedzinie migracji. Ma to być pierwszy dokument KE, w którym podejście do migracji zostanie przedstawione w sposób holistyczny i kompleksowy.

Spada liczba bezrobotnych cudzoziemców

Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni wyniosła na koniec 2014 r. ok. 3,9 tys. osób, co stanowi ok. 0,21% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca 2013 r. (ok. 4,5 tys.) spadek wyniósł 13,4% i wpisał się w ogólną tendencję spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce.
Europejska Sieć Migracyjna

Baza kontaktowa

Baza kontakotwa

Polecamy

ESM
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Straż Graniczna
MPIPS
GUS
Rada do Spraw Uchodźców

Aktualności

 • Globalne przesiedlenia w liczbach

  19.05.2015
  Podczas, gdy w ramach Unii Europejskiej trwa żarliwa dyskusja na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej znacznie szerszego zaangażowania poszczególnych państw unijnych w program przesiedleń uchodźców, proponujemy spojrzeć na rozwiązanie, jakim są przesiedlenia nieco szerzej i dlatego prezentujemy Państwu kilka danych liczbowych na temat ich skali w perspektywie globalnej.
 • Jeszcze szersza współpraca między PIP i SG

  16.05.2015
  12 maja 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna podpisali nowe porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania cudzoziemców oraz nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Porozumienie zastąpi dotychczas obowiązujące, które zostało zawarte w 2008 r.
 • KE przedstawia unijną agendę w dziedzienie migracji

  13.05.2015
  Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj długo zapowiadaną europejską agendę w zakresie migracji.
 • Ewaluacja Europejskiej Sieci Migracyjnej

  12.05.2015
  Firma Ernst & Young prowadzi obecnie, na zlecenie Komisji Europejskiej, niezależną ewaluację prac Europejskiej Sieci Migracyjnej.
 • Ankieta na temat naszej strony

  11.05.2015
 • Certyfikacja języka polskiego

  11.05.2015
  Rok 2014 r. był już trzecim rokiem, kiedy znajomość języka polskiego była wymogiem uzyskania polskiego obywatelstwa. Z tej też okazji poniżej prezentujemy kilka kluczowych faktów na temat tego, jak obecnie wygląda certyfikacja języka polskiego prowadzona przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Gdańsk: wkrótce powstanie międzysektorowy zespół ds. integracji imigrantów

  06.05.2015
  Prezydent Miasta Gdańska powoła wkrótce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ekspertów, który w ciągu pół roku wypracuje model wspierania integracji imigrantów mieszkających w Gdańsku.