Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowy program stypendialny dla studentów z Ukrainy

Polska minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska podczas spotkania z ukraińskim ministrem edukacji i nauki Serhijem Kvitem przedstawiła nowy pakiet stypendialny „Polski Erasmus dla Ukrainy”, dzięki któremu Polska chce wesprzeć budowanie demokratycznych instytucji i rozwój kapitału społecznego na Ukrainie.

Program zakłada przyznanie jeszcze w tym roku 100 stypendiów dla Ukraińców. W 2015 r. Polska przyzna kolejne 450. Podczas, gdy oferta stypendialna skierowana jest dla mieszkańców całej Ukrainy, pierwszeństwo będą miały wnioski osób z terenów objętych działaniami wojennymi, które straciły źródło utrzymania (w tym głównie osób w obwodach ługańskim i donieckim oraz na Krymie).

Program dotyczy przede wszytkim kierunków: zarządzanie, europeistyka, ekonomia, administracja oraz zbudowany jest na podobnym założeniu jak programy Erasmus i Erasmus +, które pozwalają na odbycie części studiów w jednym z państw Unii Europejskiej. Studenci z Ukrainy będą więc mogli odbyć bezpłatne studia w Polsce. Otrzymają też 900 zł stypendium na utrzymanie. Koszt  programu to ponad 10,7 mln zł. Pierwsi stypendyści rozpoczną studia na polskich uczelniach od semestru zimowego.

Strona polska chce także pomóc Ukrainie w tworzeniu warunków z korzystania z europejskich programów edukacyjnych takich jak Erasmus+. Minister Kvit zaznaczył, że rozmowa o polskich doświadczeniach w reformowaniu nauki i szkolnictwa wyższego pomoże Ukrainie przygotować m.in. ustawę o nauce i badaniach naukowych, a także wdrożyć przyjęta właśnie, rewolucyjną ustawę o szkolnictwie wyższym, która dała uczelniom ukraińskim autonomię.

Przypomnijmy, iż obecnie studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców studiujących w Polsce: 42%.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie MNiSW.

do góry