Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Rozpoczęcie prac nad dokumentem „Polityka migracyjna Polski”

W dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2016 roku, w Dzienniku Urzędowym MSWiA opublikowane zostało Zarządzenie Nr 56 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania dokumentu „Polityka migracyjna Polski”.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie dokumentu „Polityka migracyjna Polski” uwzględniającego sytuację kraju i pożądane działania państwa w odniesieniu do zjawisk migracji międzynarodowej;
2) przeanalizowanie zmian zachodzących w sytuacji migracyjnej kraju i sformułowanie wniosków stanowiących podstawę dla pożądanych działań państwa wobec zjawisk migracyjnych;
3) sformułowanie priorytetów polityki migracyjnej kraju;
4) zaproponowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, służących koordynacji i współdziałaniu organów administracji publicznej zajmujących się problematyką migracji międzynarodowej.

Przewodniczącym Zespołu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a sekretarzem Zespołu Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem oraz śledzenia informacji z przebiegu prac na stronie Europejskiej Sieci Migracyjnej. 

do góry