Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Zmiana przepisów przekraczania granicy Schengen

7 kwietnia weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących przekraczania granicy zewnętrznej przez obywateli państw członkowskich UE. Przy wjeździe i wyjeździe na terytorium strefy Schengen będą oni poddawani kontroli szczegółowej, a nie minimalnej jak dotychczas. Nie zmieniają się natomiast zasady przekraczania granicy przez obywateli państw trzecich. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  • Fotolia_61524606
    Fotolia_61524606

Kontrola minimalna polegała na potwierdzeniu tożsamości podróżnego oraz weryfikacji dokumentów pod kątem ich ważności i autentyczności. Zaostrzenie przepisów oznacza, że każdy podróżny będzie również sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest poszukiwany, nie obowiązuje go zakaz wjazdu na terytorium UE czy też – co najważniejsze – nie został zastrzeżony jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy dotyczące przekraczania granic zewnętrznych ze względu na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

Wprowadzany jest obowiązek dokonywania systematycznej i szczegółowej kontroli przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec wszystkich podróżujących osób przekraczających granice zewnętrzne zarówno przy wyjeździe z Polski jak również w trakcie powrotu.

Zmiana przepisów ma stanowić gwarancję długofalowego bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej.

 

do góry