Europejska Sieć Migracyjna Broszury Informacyjne dla Cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Broszury Informacyjne dla Cudzoziemców

HFPC przygotowała dla cudzoziemców mieszkających w Polsce broszurę pt. „Pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni. Prawa cudzoziemców w postępowaniach karnych” .

  • Fotolia_77654632
    Fotolia_77654632

Broszura zawiera m.in. opis procedur, jakie przechodzi osoba poszkodowana przestępstwem lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, zwracając jednocześnie uwagę na kwestie istotne z punku widzenia cudzoziemców: dostęp do tłumacza czy zagrożenie otrzymaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (czyli konieczności opuszczenia Polski). W publikacji znajdziemy również szczegółowo omówione wykroczenia, które ze swej natury dotyczą tylko cudzoziemców – nielegalne przekroczenie granicy, przebywanie w Polsce wbrew przepisom i wykonywanie pracy bez koniecznego zezwolenia.

Broszury są dostępne bezpłatnie w formie papierowej i elektronicznej, w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Publikacje zostały przygotowane w ramach projektu „Dać radęw Polsce II”, współfinansowanego z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

 

do góry