Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Narada w sprawie zapobieganiu terroryzmu, ekstremizmu i zwalczania nielegalnej migracji w Rosji

16 maja br. w rosyjskim mieście Kazań odbyła się wyjazdowa narada w sprawie zapobieganiu terroryzmu, ekstremizmu i zwalczania nielegalnej migracji. W spotkaniu wzięli udział Sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR Nikołaj Patruszew, Pełnomocnik Prezydenta Rosji w Nadwołżańskim Okręgu Federalnym (NFO) Michaił Babicz, szefowie regionów NFO, a także szefowie federalnych resortów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie terroryzmowi oraz nielegalnej migracji.

Uwaga federalnych i regionalnych władz została skupiona m.in. na potrzebie poprawy skuteczności środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ideologii ekstremizmu religijnego i aktywizacji działań terrorystycznych.

Na spotkaniu omówiono również dodatkowe środki ws. zwalczania nielegalnej migracji na terytoriach regionów Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego. Podkreślono potrzebę usprawnienia mechanizmów współpracy międzyresortowej w celu zwalczania nielegalnej imigracji i poprawy efektywności działań operacyjno-zapobiegawczych w zwalczaniu etnicznych grup przestępczych zajmujących się legalizacją i zatrudnianiem imigrantów.

Tematem, który był także dyskutowany podczas narady była kwestia środków mających na celu zidentyfikowanie członków międzynarodowych organizacji terrorystycznych, które wykorzystują kanały migracji dla legalizacji i powstawania komórek swoich zwolenników na terytorium okręgu.

Jak donosi strona informacyjna http://ru.sputnik-tj.com, podczas swojego wystąpienia w Kazaniu Nikaj Patruszew powiedział, że zgodnie ze stanem na początek 2017 r. w Nadwołżańskim Okręgu Federalnym nielegalni imigranci stanowią ponad jedną trzecią wszystkich przebywających cudzoziemców w tym regionie. Większość z nich zajmuje się nielegalną działalnością handlową, tworząc szarą strefę gospodarki.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR podkreślił, że nielegalna migracja jest pożywką dla handlu narkotykami i ekstremizmu oraz sprzyja przejawom nacjonalizmu, ksenofobii i podżegania do konfliktów religijnych, ideologicznych i etnicznych.

Nie jest to pierwsza wypowiedź Nikołaja Patruszewa, w której łączy on kwestię terroryzmu i nielegalnej migracji. Na początku kwietnia br. w Astanie odbyło się spotkanie sekretarzy Rad Bezpieczeństwa państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SZOW), podczas którego Patruszew powiedział, że z międzynarodowym terroryzmem związane są poważne zagrożenie dla państw członkowskich SZOW. Wezwał on, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zagrożeń terrorystycznych spowodowanych przez nielegalnych imigrantów.

Podczas spotkania w Astanie Sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR zwrócił także uwagę na zwiększoną migrację bojowników do Afganistanu Państwa Islamskiego z Syrii i Iraku. Jego zdaniem bojownicy są skoncentrowani w regionach przygranicznych Afganistanu, gdzie już została stworzona sieć nielegalnego handlu narkotykami i bronią.

 

do góry