Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Brytyjczycy ubiegają się o szwedzkie obywatelstwo

W ostatnim czasie Szwedzkiego Służby Migracyjne odnotowują zwiększone zainteresowanie cudzoziemców szwedzkim obywatelstwem. Co ciekawe powoli zarysowuje się trend, który pokazuje, że wśród osób ubiegających się o szwedzkie obywatelstwo jest coraz więcej Brytyjczyków.

Całkowita liczba wniosków o obywatelstwo szwedzkie nadal wzrasta w tym samym tempie, co w ostatnich latach. W ubiegłym roku wpłynęło blisko 64 000 wniosków. W tym roku do maja zgłosiło się już 29 000 osób, które chciałyby otrzymać obywatelstwo szwedzkie. Prognoza Szwedzkiej Agencji ds. Migracji przygotowana dla Rządu na ten rok wynosi 77 000 wniosków.

W tym kontekście Wielka Brytania wyróżnia się jako ciekawy trend. W 2015 roku tylko 511 Brytyjczyków złożyło wnioski o obywatelstwo szwedzkie. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie do 1600 wniosków. Do wiosny tego roku wpłynęło do Wydziału obywatelskiego Agencji ds. Migracji już 959 wniosków od Brytyjczyków. Jak wskazują szwedzkie służby migracyjne jeśli takie tempo będzie nadal się utrzymywać to liczba wniosków może będzie większa niż w ubiegłym roku. W ich opinii jak dotąd nie ma jednego głównego czynnika, którym można by wyjaśnić tak duży wzrost. Choć wśród ekspertów pojawiają się opinie wskazujące, że wpływ na to może mieć Brexit.

Od 2016 r. największa grupa nowych obywateli szwedzkich pochodzi z Somalii – ich liczba wzrosła dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku. Po nich kolejną najliczniejszą grupą, która otrzymała obywatelstwo szwedzkie to Syryjczycy, których w 2016 r. było trzy razy więcej niż w 2015 r. Jednak jak zwracają uwagę szwedzkie służby migracyjne Somalijczycy muszą czekać dłużej na obywatelstwo: musą mieszkać w Szwecji przez osiem lat zamiast pięciu. Jest to spowodowane faktem, iż somalijskie dokumenty nie spełniają wymogów bezpieczeństwa w Szwecji.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku dzieci i młodzieży w wielu przypadkach łatwiej im jest stać się obywatelami Szwecji - poprzez zgłoszenie (notification). Z danych Agencji ds. Migracji  wynika, że w 2016 r. jedna trzecia wniosków o obywatelstwo została dokonana poprzez zgłoszenie, w tym przypadku również Somalijczycy stanowili największą grupę. W opinii szwedzkich służb migracyjnych wydaje się, że będzie to również tendencja, którą będzie można zaobserwować w tym roku. Analizując dane dotyczące procedury zgłoszenia można zauważyć, że w roku 2016 (20 063) nastąpił ponad 800% wzrost takich wniosków w stosunku do roku 2012 (2 403).

Należy również odnotować, że małoletni mogą być włączeni do wniosku rodziców, a zatem nie są prowadzone ich własne sprawy i figurują jako zależni od rodziców. Rodzice ubiegający się o obywatelstwo mogą jednocześnie wnioskować o obywatelstwo dla swoich dzieci. Jeśli rodzice otrzymają pozytywną decyzję, ich dzieci również mogą zostać objęci taką decyzją, pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków. Jeśli wniosek rodziców zostanie odrzucony, nie podejmuje się także żadnych indywidualnych decyzji dotyczących dziecka.

do góry