Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowy program szkoleniowy dla osób ubiegających się o azyl w Norwegii: „Norweska kultura i norweskie wartości”

Osoby ubiegające się o azyl mogą wziąć udział w 50-godzinnym kursie szkoleniowym na temat norweskiej kultury i wartości. 29 gmin miejskich zdecydowało się zaoferować program, który został uruchomiony w styczniu 2017 roku. Gminy miejskie same wybierają, czy chcą zaoferować taki kurs czy też nie.

Jak informują Norweskie Służby Migracyjne szkolenie ma za zadanie, poprzez dialog i refleksję opartą na wiedzy, przyczynić się do lepszego zrozumienia społeczeństwa norweskiego przez imigrantów. Co ważne i też jest to podkreślone w komunikacie, szkolenie będzie prowadzone w języku zrozumiałym dla uczestników. Program ma przyczynić się do tego, aby okres spędzony w ośrodku przyjmującym niósł za sobą pozytywne odczucia i doświadczenia, jak również wspierał integrację osób, które później mogą otrzymać zezwolenia na pobyt w Norwegii.

 

Za opracowanie zakresu szkolenia jest Skills Norway, (Norweska Agencja odpowiedzialna za realizację idei Lifelong Learning), która podlega pod Ministerstwo Edukacji i Badań. Wśród obszarów tematycznych, które mają być omawiane podczas kursu są m.in.:

  • Codzienne życie i relacje społeczne,
  • Wzorce rodzinne i partnerskie,
  • Równość i ochrona przed dyskryminacją,
  • Prawa dzieci i rola rodzica,
  • Przemoc w rodzinie,
  • Demokracja i wartości,
  • Zagrożenia wobec demokracji.

 

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. zostało złożonych 2380 wniosków o azyl. Jest blisko o 40 % więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r. Największa liczba dotyczyła Syryjczyków (782), następnie Erytrejczyków (743), Irakijczyków (97), Turków (77) oraz Afgańczyków (71). Z kolei tzw. "top five" nacji, które złożyły najwięcej wniosków o azyl w pierwszym półroczu zeszłego roku to: Syryjczycy (280), Afgańczycy (239), Irakijczycy (129), Erytrejczycy (113), Somalijczycy (102), Etiopczycy (88). 

do góry