Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Rośnie liczba przypadków handlu ludźmi w Szwecji wśród cudzoziemców

Kilka dni temu szwedzka Agencja ds. Migracji poinformowała o rosnącej liczbie przypadków handlu ludźmi, którą można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat. Ten stały wzrost jest wynikiem z jednej strony zwiększonego napływu migrantów do Szwecji, z drugiej zaś zwiększonej zdolności szwedzkiej Agencji ds. Migracji do wykrywania takich przypadków oraz świadomości tego zagrożenia wśród samych migrantów.

Szwedzka agencja migracyjna coraz częściej wykrywa przestępstwa związane z handlem ludźmi. W pierwszej połowie 2017 r. odnotowano 231 przypadków, w porównaniu z 163 w tym samym okresie ubiegłego roku. 46 przypadków spośród 231 obejmuje nieletnich. Agencja poszukuje ofiar handlu ludźmi wśród spraw o azyl, podczas poszukiwania przez osoby pracy czy też wśród spraw rodzinnych. Szwedzka Agencja ds. Migracji w przypadku odkrycia sprawy, w której mogło dojść do handlu ludźmi, przekazuje taką informację do policji.

„Wzrost wykrywalności trwa od kilku lat. Ważnym powodem jest to, że zdolność Agencji do wykrywania podejrzanych przypadków uległa poprawie”- wyjaśnia Kajsa Törnqvist Netz, koordynator ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi w Szwedzkiej Agencji ds. Migracji. Należy również zwrócić uwagę, że Agencja zainwestowała w szkolenia, lepsze narzędzia i zaawansowane metody wykrywania podejrzanych przypadków. Ponadto „W ciągu ostatnich lat poziom świadomości oficerów wyraźnie wzrósł”- podkreśla Kajsa Törnqvist Netz.

Kajsa Törnqvist Netz jest też zdania, że ​​wzrost wykrywalności przypadków może częściowo zostać wyjaśniony przez dużą liczbę osób ubiegających się o azyl w 2015 r. Obecnie szwedzka agencja migracyjna nadal rozpatruje sprawy jeszcze z jesieni 2015 r.

Interesującym przypadkiem w tym kontekście są obywatele Kuby, na których  Szwedzka Agencja ds. Migracji zwróciła uwagę. Do tej pory nie spotykała się Kubańczykami ubiegającymi się o azyl w Szwecji. Według danych tej Agencji od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. aż 98 Kubańczyków złożyło wniosek o azyl w Szwecji.

Szwedzka Agencja ds. Migracji zidentyfikowała w ostatnim półroczu wśród Kubańczyków stosunkowo dużą liczbę podejrzanych o bycie ofiarą handlu ludźmi. Przypadki te obejmują zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy mogli paść ofiarą seksualnego wykorzystywania, bądź byli zmuszani do pracy.

„W tych przypadkach istnieją pewne znaki zapytania, które musimy wyjaśnić. Między innymi musimy wyjaśnić, w jaki sposób osoby te wkroczyły na obszar Schengen, ponieważ tylko niewielka liczba Kubańczyków ubiegających się o azyl posiadała ważną wizę Schengen, gdy ubiegali się o azyl w Szwecji”, wskazuje Kajsa Törnqvist Netz.

do góry