Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

V4: Potrzeba nowej wspólnej unijnej polityki migracyjnej

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się w Budapeszcie 5 października br. z ministrami spraw wewnętrznych Czech, Słowacji oraz Węgier podczas spotkania Grupy V4. Stwierdził on m.in. że Unia Europejska potrzebuje nowej wspólnej polityki migracyjnej.

Według rozmówców brak doświadczenia oraz przygotowania na potężny kryzys migracyjny, jaki rozpoczął się w 2015 r. był przyczyną niepowodzenia w tej kwestii. Minister Błaszczak stwierdził, iż zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom UE to podstawowe zadanie ministrów spraw wewnętrznych a Unia powinna wypracować rozwiązania oparte na wzmacnianiu jej granic zewnętrznych. Minister podkreślił także, iż zmniejszenie skali nielegalnej migracji wymaga współpracy z partnerami wzdłuż szlaków migracyjnych w tym wzmocnienia ich kompetencji w zakresie zarządzania granicami. Bardzo ważna jest też skuteczna walka z przemytem migrantów i handlem ludźmi oraz efektywna współpraca z państwami pochodzenia w zakresie powrotów.

Minister Błaszczak podkreślał także słuszność sprzeciwu wobec mechanizmu relokacji uchodźców jednocześnie zaznaczając, iż Polska stosuje unijną zasadę solidarności i konieczności niesienia pomocy humanitarnej w znacznym stopniu angażując się w pomoc humanitarną na rzecz państw trzecich szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu. Polska udziela także wsparcia na granicach zewnętrznych UE (m.in. Grecja, Bułgaria), głównie za pośrednictwem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

do góry