Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Obrony Austrii opublikowało "SYRIA, IRAQ & AFGHANISTAN. Mapping migration, social media and topography"

Piąty tom serii regiones et res publicae koncentruje się na trzech krajach: Syrii, Iraku i Afganistanu, które należą do najważniejszych krajów pochodzenia uchodźców w Austrii i Europie. Autorzy podkreślają, że emigracja z tych krajów sprawia, że większe znacznie niż kiedykolwiek ma dostarczania źródłowych informacji i bieżące monitorowanie trendów.

  • Fotolia_55339045
    Fotolia_55339045

Publikacja "SYRIA, IRAQ & AFGHANISTAN. Mapping migration, social media and topography" zawiera przegląd krajów docelowych w Europie, liczbę wniosków o azyl, tendencje azylowe, a także informacje dotyczące wskaźników rozkładu wiekowego i płci osób ubiegających się o azyl. Część dotycząca korzystania z internetu obejmuje dostępne dane na temat mediów społecznościowych, demografii użytkowników serwisu Facebook i trendów w wyszukiwarce Google. Tom zawiera również mapy dotyczące topografii, grup religijnych i etnicznych oraz rozmieszczenia pól ropy i gazu.

To wydanie zostało opracowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Rozwoju Polityki Migracji (ICMPD) i Instytutem Geografii Wojskowej Federalnego Ministerstw Obrony i Sportu Austrii. Dzięki temu opracowanie to umożliwiło kompleksową analizę trzech krajów. Autorzy opracowania wskazują, że jeśli weźmie się pod uwagę obecne tendencje migracyjne i azylowe to tzw. mapowanie migracji, media społecznościowe i topografia tych trzech krajów mogą pomóc odzwierciedlić obecną dynamikę ruchów migracyjnych.

Publikacja jest dostępna pod adresem: http://www.bfa.gv.at/files/broschueren/syria_iraq_afghanistan_v20170914_WEB.pdf

 

do góry