Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Raport „EU Migration Examining the evidence and policy choices”

Pod koniec września br. Tony Blair Institut for Global Change opublikował raport pn „EU Migration Examining the evidence and policy choices”. Dokument ten wpisuje się w debatę jaka toczy się w Wielkiej Brytanii wokół Brexitu oraz migracji. Raport przedstawia propozycję rozwiązań, jakie mogłaby Wielka Brytania wprowadzić ograniczając migrację z państw członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności wychodzenia ze Wspólnoty. Publikacji również towarzyszy komentarz samego byłego premiera Tony’ego Blaira, który podkreśla, że nie może być mowy o dyskusji o Brexicie bez uwzględniania kwestii migracji.

  • Fotolia_77654632
    Fotolia_77654632

W raporcie zwraca się uwagę na fakt, iż powszechnie przyjmuje się, że wpływ na wynik w referendum ws. Brexitu – tj. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, miał przynajmniej częściowo niepokój społeczny związany z imigrantami. Nie można lekceważyć tego niepokoju, który był prawdziwy, ale tzw. „twardy Brexit” nie jest jedynym, ani tym bardziej najlepszym sposobem na jego usunięcie.

Raport wskazuje również, że większość obywateli UE, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii do pracy, mają już konkretną ofertę pracy, a sektory w których brytyjska gospodarka potrzebuje pracowników (usługi hotelarskie, restauracyjne oraz produkcja) są w dużym stopniu uzależnione od migrantów. Ponadto, można zauważyć, że migracja w ramach UE skutkowała presją obniżenia płac, ale mimo wszystko proporcja migrantów z UE, którzy posiadają niskie kwalifikacje jest niższa, niż się często zakłada. Mimo że społeczeństwo obawia się tempa zmian, to pozytywnych wpływów migracji jest znacznie więcej; są one także związane z negocjacjami w zakresie reformy dot. swobodnego przepływu osób.

Autorzy raportu uważają, że jest możliwe podpisanie umowy o swobodnym przepływie ludności pomiędzy UE a Wielką Brytanią, która stanowi swojego rodzaju pomost między dwoma skrajnymi stanowiskami, „twardym Brexit” z jednej strony, a utrzymaniem status quo, z drugiej. Powodzenie zawarcie tego porozumienia zależy od zdolności Wielkiej Brytanii oraz UE do spojrzenia na całą sytuację, nie tylko uwzględniając krótkoterminowe cele, ale również biorąc pod uwagę długoterminowe interesy obu podmiotów.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w „EU Migration Examining the evidence and policy choices” nowi migranci z UE powinni być zobowiązani do rejestracji w momencie swojego przyjazdu. W opinii autorów raportu, z jednej strony, pozwoliłoby Wielkiej Brytanii mieć pełną kontrolę nad procesem migracyjnym, z drugiej zaś zapewniłoby pełne dane na temat populacji obcokrajowców. Jednocześnie warunkiem wymaganym do uzyskania zgody na długoterminowy przyjazd powinna być potwierdzona przez pracodawcę oferta pracy. Inne propozycje obejmują m.in. aby bezrobotni obywatele UE przebywający w Wielkiej Brytanii powinni mieć ograniczony dostęp do służby zdrowia; indeksowanie świadczeń na dziecko wysyłanych za granicę; umożliwienie brytyjskim przedsiębiorstwom i uniwersytetom, aby dawały uprzywilejowaną pozycję obywatelom brytyjskim nad unijnymi, na przykład w odniesieniu do programu praktyk i / lub pobieranie opłat za studia.

do góry