Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Członek KPK ESM w Polsce wybrany do CAHENF-Safeuards w Radzie Europy.

Ochrona praw migrantów i dzieci, które są uchodźcami jest kluczowym priorytetem Rady Europy. Znalazło to odzwierciedlenie w strategii na rzecz praw dziecka na lata 2016-2021 oraz propozycji Sekretarza Generalnego w sprawie działań priorytetowych z 4 marca 2016 r.). Organem, które nadzoruje realizację strategii Rady Europy na rzecz praw dziecka na lata 2016-2021 jest Ad hoc Committee for the Rights of the Child (CAHENF). We wrześniu 2016 r. CAHENF zdecydował się utworzyć Drafting Group of Experts on Children’s Rights and Safeguards in the context of Migration. CAHENF Drafting Group rozwija standardy w zakresie opieki i ustalania wieku, które następnie mają zostać przyjęte przez CAHENF w 2018 r.

Członek KPK ESM w Polsce Justyna Jarząbska została wybrana do Drafting Group of Experts on Children’s Rights and Safeguards in the Context of Migration (CAHENF-Safeuards) w Radzie Europy.

Drafting Group of Experts on Children’s Rights and Safeguards in the Context of Migration (CAHENF-Safeuards) jest jedną z trzech grup roboczych, który zostały powołane przez CAHENF. Pozostałe grupy to: Drafting Group of Specialists on Children and Digital Envoroment (CAHENF-IT) oraz Group of Experts on responses to violence against children (CAHENF-VAC).

Do głównych zadań grupy roboczej CAHENF-Safeuards należy:

  • sfinalizowanie projektu dokumentu dotyczącego opieki nad dziećmi w kontekście migracji, aby mógł być on zatwierdzony przez CAHENF (marzec 2018 r.) a nastepnie przekazany i rozpatrzony przez Komitet Ministrów (kwiecień-wrzesień 2018 r.);
  • przygotowanie i sfinalizowanie dokumentu dotyczącego oceny wieku dzieci w kontekście migracji, aby mógł być on zatwierdzony przez CAHENF (październik 2018 r.) a następnie przekazany i rozpatrzony przez Komitet Ministrów (od listopada do grudnia 2018 r.);
  • omówienie i operacjonalizacja przeglądu wdrażania Rekomendacji CM / Rec (2007) 9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w zakresie projektach dla nieletnich migrantów bez opieki (do końca 2019 r.).
do góry