Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowe stanowisko Szwecji w sprawie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Iraku

Szwedzka Agencja ds. Migracji wydała komunikat w którym przedstawiła nową ocenę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Iraku w której wskazuje się, iż tzw. Państwo Islamskie nie ma już kontroli terytorialnej nad żadną częścią Iraku. Zwraca się również uwagę na fakt, iż choć sytuacja w zakresie bezpieczeństwa poprawiła się w Iraku, to sytuacja humanitarna jest nadal poważna.

  • Fotolia_55339045
    Fotolia_55339045

Szwedzka Agencja ds. Migracji w swojej ocenie podkreśla, że po klęsce tzw. Państwa Islamskiego w Mosulu, a także innych miejscach zajmowanych przez tę organizację, istnieje ryzyko napięć etnicznych i religijnych na obszarach wyzwolonych, gdzie różne ugrupowania i ośrodki władzy próbują wzmocnić swoją władzę i wpływy. Ponadto wskazuje, że napięcie wzrosło między różnymi przywódcami kurdyjskimi.

Według dyrektora Departamentu Prawnego Fredrika Beijera obecnie sześć prowincji jest dotkniętych wewnętrznym konfliktem zbrojnym. Konflikty nie charakteryzują się jednak tak powszechną i masową przemocą, że każda osoba potrzebuje być objęta ochroną. Od czasu wydania poprzedniego stanowiska nastąpiła zmiana, kiedy Dyrektor ds. Prawnych stwierdził, że wszyscy uchodźcy z trzech prowincji potrzebują ochrony. Podczas ubiegania się o azyl ocena musi być przeprowadzane w każdym przypadku indywidualnie z wykorzystaniem aktualnych informacji o kraju. W opinii dyrektora ds. Prawnych dziewięć południowych prowincji Iraku dotkniętych jest innymi poważnymi napięciami. Sytuacja bezpieczeństwa jest niestabilna i występują incydenty.

Z kolei w trzech Prowincjach Kurdyjskich (KRI) - Dohuk, Erbil i Suleymania – sytuacja charakteryzuje się brakiem wewnętrznych konfliktów zbrojnych oraz innymi poważnymi napięciami, ocenia Dyrektor ds. Prawnych. Po referendum i operacji wojskowej przeciwko Kirkukowi i innym miejscom sytuacja jest jednak delikatna. Napięcia polityczne między frakcjami kurdyjskimi oraz między KRI a rządem Bagdadu mogą wpływać na region i jego mieszkańców, w tym na wielu uchodźców wewnętrznych.

W nowej ocenie podkreśla się także to, że pomimo, iż sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Iraku poprawiła się, to sytuacja humanitarna jest nadal poważna. Obecnie w Iraku jest ponad trzy miliony uchodźców wewnętrznych. Niepewna sytuacja w Iraku może prowadzić do zmian, które z kolei mogą spowodować zmianę prawdopodobieństwa w zakresie przesiedlenia wewnętrznego. Nie było jednak żadnych doniesień, że ofensywy przeciwko miejscom zajmowanym przez Państwo Islamskie w ostatnich miesiącach i przeciwko siłom kurdyjskim na spornych obszarach doprowadziły do ​​jakichkolwiek oficjalnych zmian postawy Prowincji Kurdyjskich względem wewnętrznych uchodźców. Ważne jest jednak, aby śledzić rozwój i brać pod uwagę wszelkie nowe informacje na temat kraju podczas postępowania z każdym przypadkiem, w którym wewnętrzna przemieszczenie może być odpowiednią alternatywą. Dwie kurdyjskie Prowincje Erbil i Suleymaniya oraz miasta Bagdad, Basra i Najaf mogą być alternatywami.

W komunikacie wskazuje się, również na to, iż osoby ubiegające się o azyl, które są winne zbrodni wojennych lub innych poważnych przestępstw, zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi są wyłączone z prawa do ubiegania się o azyl. Zasadniczo wszystkie walczące strony konfliktu w Iraku są winne zbrodni, co może oznaczać, że niektóre osoby nie są uprawnione do ochrony.

do góry