Europejska Sieć Migracyjna 18 spotkanie EMN REG w Krakowie 27-28.02 - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

18 spotkanie EMN REG w Krakowie 27-28.02

W dniach 27-28.02.2018 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie ekspertów EMN ds. powrotów zorganizowane przez EMN Polska.

Spotkanie było niezwykle interesujące, z uwagi na wysokiej jakości prezentacje oraz ekscytujące i dające do myślenia warsztaty prowadzone przez uczestników.  W pierwszym dniu spotkania uczestnikami byli jedynie eksperci ds. powrotów. Poruszano następujące zagadnienia: decyzje administracyjne oraz procedury dot. powrotów, czynniki przyciągające nielegalnych imigrantów, europejskie dokumety podróżne a także poworty nielegalnie przebywających w UE obywateli państw trzecich. Podczas drugiego dnia konferencji uczestnikami byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji międzynarodowych. Mówiono m.in. o harmonizacji programów powrotowych, dobrych praktykach dot. powrotów dla współpracujących podmiotów, kampaniach informacyjnych dot. powrotów, alternatywach dla detencji a także o zarządzaniu przypadkami.

Oceny uczestników spotkania były bardzo wysokie. Szczególne podziękowania należą się członkom KPK ESM Polska, którzy dzięki sprawnej organizacji a także dobremu prowadzeniu obrad przyczynili się do zwiększenia wartości dodanej będącej rezultatem spotkania.

do góry