Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Przekazanie do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ XXII, XXIII i XXIV Sprawozdania z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2017 r.

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA opracował i przekazał do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ XXII, XXIII i XXIV Sprawozdanie z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej za okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2017 r.

  • Fotolia_51418091
    Fotolia_51418091

Jest to kolejne sprawozdanie okresowe Polski z realizacji postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD). Obowiązek cyklicznego przedstawiania sprawozdań o środkach ustawodawczych, sądowych, administracyjnych i innych zastosowanych w celu wprowadzenia w życie postanowień powyższego aktu prawa międzynarodowego wynika z art. 9 Konwencji. Dokument zawiera informacje odnoszące się do realizacji rekomendacji wydanych przez Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej po obronie poprzednich sprawozdań okresowych , a także do działań podjętych w okresie sprawozdawczym w celu realizacji poszczególnych postanowień Konwencji.

Dokument powstał w oparciu o wkłady merytoryczne przygotowane przez liczne resorty i instytucje publiczne. Projekt poddany został również konsultacjom społecznym, podczas których swoje uwagi zgłosiły organizacje pozarządowe.

W dniu 11 stycznia 2018 r. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Ministrów.

do góry