Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowy numer biuletynu informacyjnego Urzędu ds. Cudzoziemców

Tematem obecnego biuletynu jest pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. W tym numerze znajdują się również m.in. aktualne statystyki dotyczące legalizacji pobytu, ochrony międzynarodowej w 2017 roku.

Trzeci w tym roku biuletyn Urzędu ds. Cudzoziemców obejmuje takie zagadnienia jak np.:

  • Pomoc socjalna dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową;
  • Edukacja dzieci w trakcie procedury uchodźczej;
  • Projekty dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.
do góry