Europejska Sieć Migracyjna Seventh Global RCP Meeting - GRCP 7 - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Seventh Global RCP Meeting - GRCP 7

IOM opublikowało raport na temat wydarzenia podsumowującego dyskusje i kluczowe wyniki siódmego globalnego spotkania (Seventh Global RCP Meeting - GRCP 7), które miało miejsce w Genewie w dniach 10-11 października 2017 r. pod hasłem „Inter-State Consultation Mechanisms on Migration and the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”.

Ubiegłoroczne GRCP 7 zgromadziło 92 delegatów. Podczas spotkania podkreślono, że międzypaństwowe mechanizmy konsultacji w sprawie migracji (ISCMs) i ich partnerzy regionalni odgrywają istotną rolę zarówno w procesie poprzedzającym przyjęcie, jak i po przyjęciu pakietu globalnego dotyczącego migracji. Proces konsultacji w kierunku globalnego porozumienia na rzecz migracji opiera się na ich doświadczeniach i wspólnych praktykach. Wymiar regionalny jest niezbędny, aby pomóc w uzyskaniu zharmonizowanych i dokładnych ustaleń dotyczących migracji, odzwierciedlających konkretne realia regionów.

Należy podkreślić, że na posiedzeniu GRCP 7 po raz pierwszy odbyła się sesja poświęcona współpracy z partnerami pozarządowymi z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i przedstawiciela sektora prywatnego.

Raport ilustruje rolę ISCM we wdrażaniu globalnego porozumienia dotyczącego bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji. Dokument koncentruje się na kluczowych obszarach konwergencji między regionami i identyfikuje międzyregionalne zalecenia dotyczące globalnego pakietu na rzecz migracji. Zalecenia przedstawione w raporcie dzielą się na dwie główne kategorie:

1)    kwestie priorytetowe, które należy uwzględnić w globalnym pakiecie na rzecz migracji;

2)    rola ISCM przy wdrażaniu globalnego pakietu na rzecz migracji.

do góry