Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

W kwietniu br. ruszyły 3 nabory ogłoszone przez Komisję Europejską na projekty w obszarze przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści i mowie nienawiści

Projekty, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów, powinny dotyczyć zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji, w szczególności przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści, a także monitorowania, zapobiegania i przeciwdziałania internetowej mowie nienawiści.

Wspierane będą przede wszystkim te projekty, które polegają na poprawie skuteczności reagowania na przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści, pomocy dla ofiar przestępstw, promowaniu tolerancji i spójności społecznej, projektowaniu i wdrażaniu planów działania i strategii na państwowym, regionalnym lub lokalnym poziomie, rozwijaniu instrumentów
i procedur dla władz publicznych, usprawnieniu rejestrowania i zbierania danych dotyczących przestępstw z nienawiści, badaniu tendencji dotyczących mowy nienawiści online, rozwijaniu alternatywnych i przeciwstawnych narracji w Internecie oraz promowaniu krytycznego myślenia przez użytkowników Internetu, zwalczaniu nielegalnej mowy nienawiści na platformach społecznych.

Działania projektowe obejmować mogą zarówno plany działań i strategie, szkolenia dla służb publicznych i innych podmiotów, wzmacnianie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami, kampanie społeczne, projekty badawcze, rozwiązania technologiczne czy narzędzia internetowe.
O dofinansowanie ubiegać mogą się podmioty publiczne, organizacje prywatne, jak i organizacje międzynarodowe, z tym, że jeden z konkursów zastrzeżony jest wyłącznie dla organów władzy publicznej. Wnioski powinny być składane w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem. Deadline na składanie wniosków upływa we wrześniu i październiku 2018 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów znaleźć można na stronach internetowych Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html

do góry