Europejska Sieć Migracyjna EASO opublikowało pierwszy Country guidance - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

EASO opublikowało pierwszy Country guidance

Na 28 posiedzeniu, które odbyło się w czerwcu Zarząd EASO zatwierdził pierwsze Country guidance. Dokument ten jest wynikiem pilotażowego procesu, w ramach którego EASO koordynowała wysiłki podejmowane przez wyższych rangą urzędników zajmujących się polityką z państw członkowskich w celu opracowania wspólnej oceny sytuacji w Afganistanie.

Pilotażowy proces został zapoczątkowany zgodnie z wynikiem 3461 posiedzenia Rady z 21 kwietnia 2016 r. i stanowi krok w przygotowaniach do rozszerzonego mandatu przewidzianego dla Agencji w ramach proponowanego rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA). Country guidance opierają się na wspólnej, aktualnej informacji o kraju pochodzenia (COI), opracowanej zgodnie z metodologią COI EASO. Informacje te są analizowane zgodnie z prawodawstwem UE w sprawie kwalifikacji do ochrony międzynarodowej (Directive 2011/95/EU), orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uwzględnia ogólne wytyczne EASO dotyczące badania wniosków o ochronę międzynarodową i bierze również pod uwagę tzw. UNHCR Eligibility Guidelines.

Należy wskazać, że Country guidance jest niewiążący dokumentem dla państw UE. Jego celem jest przede wszystkim pomoc decydentom z krajowych organów azylowych w rozpatrywaniu wniosków z konkretnego kraju pochodzenia, a docelowo wspieranie spójności w praktykach decyzyjnych państw UE.

Dokument jest dostępny pod linkiem https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.pdf​

 

 

 

do góry