Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Komisja zwiększa pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych dla Hiszpanii i Grecji

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu dodatkowych 45,6 milionów euro na pomoc w nagłych wypadkach dla Hiszpanii i Grecji aby mogły one efektywnie odpowiedzieć na wyzwania związane z migracją.

W związku ze wzrostem liczby przybywających migrantów do Hiszpanii, otrzyma ona 25,6 miliona euro w celu poprawy zdolności ich przyjmowania na południowym wybrzeżu oraz w Ceucie i Melilli. Kolejne 20 milionów euro zostało przyznane Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców w celu poprawy warunków przyjmowania w Grecji, w szczególności na wyspie Lesbos.

Łączna kwota jaką obecnie Komisja uruchomiła w ramach pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych to ponad 1 mld EUR. Środki te mają pomóc w zarządzaniu migracją i pochodzą z budżetu na lata (2014-2020). Wsparcie trafiło do państw członkowskich najbardziej dotkniętych masowym napływem migrantów: Włochy, Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Szwecja a teraz również Hiszpania.

Hiszpania

24,8 miliona euro zostało przyznane Ministerstwu Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Hiszpańskiemu Czerwonemu Krzyżowi na projekt mający na celu zapewnienie opieki zdrowotnej, żywności i schronienia migrantom przybywającym na południowe wybrzeże Hiszpanii oraz w Ceucie i Melilli.

Kolejne 720 000 euro zostało przyznane Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w celu poprawy jakości infrastruktury związanej z polityką w zakresie powrotów.

Grecja

Dodatkowe 20 milionów euro, które zostały przyznane UNHCR maja być wykorzystane w celu wsparcia zarządzania ośrodkami recepcyjnymi na wyspie Lesbos, na wsparcie projektów społeczności lokalnych i zapewnienie dodatkowego zakwaterowania na wyspach.

Środki te zostaną również przeznaczone na zwiększenie działań na rzecz ochrony dzieci, na edukację „pozaformalną” oraz zapobieganie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

do góry