Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Wzmożone prace Komisji Europejskiej na temat „kontrolowanych centrów” oraz „regionalnych porozumień dot. wyokrętowania”

W dniach 24-25 lipca br. w Brukseli trwały prace Komisji Europejskiej uszczegóławiające dwie, kluczowe dla przyszłej polityki migracyjnej UE koncepcje: kontrolowanych centrów, tworzonych w krajach członkowskich UE oraz regionalnych porozumień dot. wyokrętowania. Rozwiązania dotyczą imigrantów wyokrętowanych na Morzu Śródziemnym.

Kontrolowane centra mają charakteryzować:  

- wypłata wynagrodzenia dla każdego państwa chcącego przyjąć wyokrętowanego imigranta – 6 000 euro na osobę

- lokalizacja w krajach członkowskich UE  

- pełne wsparcie operacyjne od strażników europejskiej straży granicznej, ekspertów w zakresie azylu, pracowników ochrony przeszukujących podejrzane osoby, oficerów ds. powrotów; koszty pokrywane są z budżetu UE

- szybkie, bezpieczne i efektywne rozpatrywanie wniosków, co ma zapobiegać wtórnym ruchom migracyjnym i przyśpieszyć proces określający status danej osoby

- rozróżnienie między imigrantami potrzebującymi pomocy a nielegalnymi imigrantami

- pełne, dobrowolne wsparcie finansowe od państw członkowskich UE, aby pokryć koszty operacyjne i infrastruktury oraz koszty związane z wypłatą wynagrodzenia

- utworzenie centralnego punktu kontaktowego, który będzie się zajmował koordynacją powyższych kwestii.

Regionalne porozumienia dot. wyokrętowania mają mieć następujące cechy:

- przejrzyste zasady dla wszystkich: w celu zredukowania przypadki śmierci na morzu i zapewnić zgodne z prawem wyokrętowanie, wszystkie państwa basenu Morza Śródziemnego powinny utworzyć strefy poszukiwań i ratunku oraz utworzyć Nadmorskie Centra Koordynacji Ratownictwa (MRCC)

- utworzone we współpracy z UNHCR, IOM i państwami trzecimi

- partnerstwo mające równoprawną podstawę: współpraca z chętnymi państwami trzecimi Afryki Północnej, które otrzymają wsparcie dostosowane do ich sytuacji politycznej

- brak czynników przyciągających: z możliwości przesiedlenia nie będą mogły skorzystać wszystkie wyokrętowane osoby, punkty przyjęć powinny zostać utworzone tak daleko jak to tylko możliwe od miejsc gdzie imigranci wyruszają łodziami w podróż do Europy

- brak obozów i centrów detencyjnych: porozumienia powinny zawierać cały zestaw procedur umożliwiających zgodne z prawem i międzynarodowymi konwencjami wyokrętowanie i okres po wyokrętowaniu

- wsparcie logistyczne i finansowe UE: UE jest w stanie wesprzeć finansowo i operacyjnie działania związane z wyokrętowaniem i okresie po wyokrętowaniu imigrantów, a także wesprzeć zarządzanie granicami (wyposażenie, szkolenia oraz inne formy wsparcia).     

do góry