Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy

W dniach 4-5 września 2018 r. w Wilnie odbyła się XXI Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Delegacji Straży Granicznej przewodniczył Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, któremu towarzyszyli Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG płk SG Andrzej Popko oraz Komendant Podlaskiego OSG płk SG Grzegorz Biziuk. Stronie litewskiej przewodniczył Dowódca Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW Republiki Litewskiej gen. Renatas Požėla.

Podczas spotkania omówiono m.in. sytuację na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie instytucji pełnomocników granicznych oraz współpracę dwustronną służb granicznych Polski i Litwy.. Aktualnie współpraca dwustronna odbywa się m.in. w formie spotkań w ramach instytucji pełnomocników granicznych, wspólnych patroli i działań szkoleniowych. Prowadzona jest również wymiana informacji poprzez Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych w Budzisku. Obie strony zadeklarowały chęć zacieśnienia współpracy. 

https://www.strazgraniczna.pl/

 

 

do góry