Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

IOM uruchomił nową wersję portalu Counter Trafficking Data Collaborative

Zaktualizowany portal Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC) zawiera dane dotyczące ponad 90 000 przypadków handlu ludźmi, które miały miejsce w 172 krajach. Informacje są prezentowane w przejrzysty sposób za pośrednictwem interaktywnych pulpitów i wizualizacji.

CTDC jest pierwszym na świecie globalnym portalem zawierającym dane na temat handlu ludźmi. Głównym źródłem danych są organizacje z całego świata, gromadzące wiedzę i rozpowszechniające standardy danych wśród podmiotów zajmujących się zjawiskiem handlu ludźmi. Nowe funkcje portalu CTDC obejmują m.in. interaktywną mapę z wieloma warstwami, kluczowe szlaki, którymi odbywa się handel ludźmi między krajami oraz informacje o handlu ludźmi na poziomie regionalnym.

Analizy opublikowane do tej pory na CTDC ujawniły nowe spojrzenie na takie tematy jak: główne sektory przemysłu, w których ma miejsce handel ludźmi, geograficzne regiony pochodzenia ofiar i ich wykorzystywanie, szlaki handlu ludźmi ze szczególnym skoncentrowaniem się na porwaniach i rekrutacji. Z danych na portalu CTDC wynika, że ponad połowa ofiar handlu ludźmi w 2017 r. była wykorzystywana do pracy przymusowej z czego większość z nich ma miejsce w sektorze budowlanym, rolniczym, produkcji, pracach domowych i hotelarskich.

Analizy dostępne na CTDC, które koncentrują się m.in. na określonych grupach osób, pokazują, że ofiary, które zostały uprowadzone do handlu ludźmi, częściej mają rodzinę lub przyjaciół zaangażowanych w handel ludźmi. Ponadto kobiety są prawie cztery razy bardziej skłonne do rekrutacji ze strony swoich bliskich partnerów, a dzieci częściej niż dorośli są rekrutowane przez członków swoich rodzin.

Link do portalu: https://www.ctdatacollaborative.org/​

 

do góry