Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Wzrost liczby wniosków o zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów w Finlandii

Od stycznia do o końca września br. na pierwsze zezwolenie na pobyt w celu odbyciu studiów złożyło łącznie 5 007 cudzoziemców. Jest to o ponad 650 więcej niż w analogicznym okresie roku 2017. Z kolei w całym 2016 r. liczba wnioskodawców wyniosła 5660. Większość wniosków złożyli obywateli trzech państw: Chin, Rosji oraz Wietnamu.

W opinii fińskiej służby migracyjnej na stosunkowo niską liczbę wniosków w ubiegłym roku prawdopodobnie wpłynął fakt, że instytucje edukacyjne w Finlandii wprowadziły czesne dla studentów z krajów spoza UE. Uczniowie, którzy rozpoczęli studia jesienią 2017 r. byli pierwszymi, którzy zostali objęci nowymi przepisami i mogli otrzymać już czesne. Dlatego też tak duża jest różnica pomiędzy pierwszymi dziewięcioma miesiącami br. a 2017 (5 007 wniosków​ i 4 353 wniosków).  

Większość nowych studentów już otrzymała decyzję. Około 90% wnioskodawców otrzymało zezwolenie na pobyt i jesienią rozpoczęli studia. Łącznie w tym roku fińska służba imigracyjna wydała ponad 4 000 pozytywnych decyzji i około 370 negatywnych decyzji. Większość wnioskodawców pochodzi z Chin i Rosji a także Wietnamu. Do końca września br. 674 wnioski złożyli obywatele Chin, 624 wnioski obywatelezRosji i 404 wnioski obywatele Wietnamu.

Jak informuje fińska służba migracyjna średni czas rozpatrywania wniosków przez uczniów wynosi 25 dni. Powodem blisko miesięcznego okresu rozpatrywania jest zwykle to, że wniosek musi być uzupełniony o dodatkowe dokumenty. Innym powodem jest to, że duża liczba wniosków jest składana pod koniec lata tj. w sierpniu i we wrześniu.

​Źródło: https://migri.fi/en/home

do góry