Europejska Sieć Migracyjna Wyniki badania nt. Strefy Schengen - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Wyniki badania nt. Strefy Schengen

Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych na przełomie czerwca i licpa przeprowadziła badania Special Eurobarometer survey. Celem była ocena świadomości, postaw i opinii Europejczyków nt. strefy Schengen. Badanie pokazało m.in., że około dwóch trzecich z ponad 27 tyś. Europejczyków z którymi były przeprowadzone wywiady zgadza się, że strefa Schengen jest jednym z głównych osiągnięć UE, a 79% jest za większym zaangażowaniem UE w pomoc krajom w zabezpieczeniu zewnętrznych granic UE.

Swobodny przepływ osób jest podstawowym prawem gwarantowanym przez UE swoim obywatelom. Każdy obywatel UE bez specjalnych formalności może podróżować, pracować i mieszkać w dowolnym kraju UE. Utworzenie strefy Schengen w sposób konkretny odzwierciedla tę wolność, umożliwiając wszystkim osobom przekraczanie wewnętrznych granic (granice między krajami strefy Schengen) bez poddawania ich odprawie granicznej. Strefa Schengen gwarantuje zatem nieograniczoną podróż na terytorium 26 krajów, z których korzysta ponad 400 milionów obywateli.

Badanie przeprowadzono w 28 państwach członkowskich UE w okresie od 23 czerwca do 6 lipca 2018 r. Z ponad 27 tyś. obywateli UE z różnych kategorii społecznych zostały przeprowadzone wywiady w ich domach w ich ojczystym języku. Pytania dotyczyły:

·         ogólnej znajomości strefy Schengen,

·         częstotliwości i powodów podróży w strefie Schengen i poza nią,

·         postrzegania strefy Schengen;

·         świadomości i doświadczeń w zakresie tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych;

·         świadomości i wsparcia dla inicjatyw związanych z kontrolą granic zewnętrznych UE.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki pokazują, że większość obywateli UE zna strefę Schengen i docenia korzyści jakie się z nią wiążą - 68% respondentów (średnia dla całej UE) zgadza się, że strefa Schengen jest jednym z głównych osiągnięć UE, w przypadku obywateli Polski uważa tak 80%. Wśród badanych osób istnieje również silne przekonanie, że strefa Schengen jest dobra dla przedsiębiorstw w krajach UE (75% respondentów – średnia dla całej UE, 85% dla Polski). Z kolei Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) jest najbardziej znaną inicjatywą UE na rzecz ochrony granic zewnętrznych - słyszało o niej 50% respondentów (w przypadku Polski było to 38% respondentów), którzy byli zaznajomieni z takimi inicjatywami UE.

Wyniki badania także pokazuję, że zaledwie 26% respondentów (średnia dla całej UE) wskazało, że zna wszystkie inicjatywy UE mające na celu zabezpieczenie granic zewnętrznych UE. Może to wydawać się zaskakujące biorąc pod uwagę duże zainteresowania mediów tym tematem w ostatnich latach. Respondenci wyrazili wyraźne poparcie dla większego zaangażowania UE w pomoc krajom w zabezpieczeniu zewnętrznych granic UE (79% - średnia dla całej UE, 81% dla Polski) oraz zwiększenie środków na zabezpieczenie zewnętrznych granic UE (72% - średnia dla całej UE, 83 % dla Polski).

Link do badania:

ttp://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2218

do góry