Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Dwa tygodnie do rozpoczęcia Mołdawskiego Programu Diaspora Succeeds at Home (DAR 1 + 3).

Finansowanie projektów w ramach programu Diaspora Succeeds at Home (DAR 1 + 3) będzie dokonywane w oparciu o partnerstwo 1 + 3; Wkład finansowy diaspory zostanie uzupełniony przez rząd, wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi, partnerami ds. rozwoju / darczyńcami.

Projekty, które mogą zostać zakwalifikowane do sfinansowania powinny swoim zakresem obejmować infrastrukturę (zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, drogi, szkoły, przedszkola, domy kultury), ochronę środowiska (zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, gospodarka odpadami) i gospodarkę (rozwój regionu, inwestycje, rozwój rolnictwa).

Na wsparcie programu Diaspora Succeeds at Home (DAR 1 + 3) mogą również liczyć przedsięwzięcia dotyczące efektywności energetycznej (panele słoneczne, oświetlenie uliczne, izolacja cieplna), kultura (ochrona dziedzictwa, strefy rekreacyjne, rozwój turystyki wiejskiej, wystawy i festiwale), edukacja (programy dla dzieci, sport, innowacje, transfer wiedzy i know-how) oraz ochrony socjalnej (centra medyczne, centra społeczne, stołówki socjalne itp.).

Program Diaspora Succeeds at Home (DAR 1 + 3) jest przewidziany na lata 2019-2025 (począwszy od 1 stycznia 2019 r.) Jego celem jest wykorzystanie potencjału ludzkiego i finansowego diaspory dla rozwoju społeczno-gospodarczego Mołdawii.

Do tej pory 40 miejscowości z powodzeniem zintegrowało migrację z rozwojem lokalnym. Uruchomiono 36 projektów dotyczących rozwoju lokalnego, wspieranych przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy. Ponad 9000 przedstawicieli mołdawskiej diaspory przekazało ponad 3,5 miliona lei, dla podniesienia jakości usług rodzinnym wioskom i miastom. Wszystkie te projekty są współfinansowane i realizowane w partnerstwie przez lokalne władze publiczne i przedstawicieli diaspory.

do góry