Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Francja przyjęła prawo dotyczące legalnej migracji zarobkowej obywateli Gruzji

Zgromadzenie Narodowe Francji ratyfikowało porozumienie podpisane między rządami Francji i Gruzji w sprawie pobytu i migracji cyrkulacyjnej wykwalifikowanych specjalistów. Umowa została już podpisana przez prezydenta Francji.

Porozumienie przewiduje tymczasowe zezwolenie na pobyt dla obywateli Gruzji, w tym młodych specjalistów, a także studentów, absolwentów francuskich szkół wyższych, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe we Francji. Umowa przewiduje zatrudnienie obywateli gruzińskich we
Francji i zatrudnienie obywateli francuskich w Gruzji.

Porozumienie reguluje m.in. kwestię zezwolenia na pobyt i tzw. job quotas. Zgodnie z porozumieniem istnieje 150 miejsc dla młodych specjalistów, zarówno obywateli francuskich i gruzińskich. Natomiast dla pozostałych kategorii została przyjęta łączna kwota w liczbie 500 miejsc dla pracowników.

 

do góry