Europejska Sieć Migracyjna Frontex z nowymi uprawnieniami - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Frontex z nowymi uprawnieniami

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma zyskać nowe uprawnienia dotyczące m.in. wspierania państw członkowskich w odsyłaniu osób, które nie mają prawa przebywać na terenie UE. Kompromis w tej sprawie wypracowali unijni ministrowie ds. wewnętrznych na grudniowym szczycie.

Z wynegocjowanego tekstu porozumienia wynika, że Fontex będzie mógł udzielić wsparcia państwu członkowskiemu na jego wniosek albo z własnej inicjatywy, ale w porozumieniu z władzami tego kraju.

Agencja będzie mogła również wspierać procedury powrotu w państwach członkowskich, na przykład poprzez identyfikowanie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich czy uzyskiwanie przez nich dokumentów podróży.

Wsparcie ma obejmować wszystkie obszary począwszy od działań przygotowawczych do tych związanych z samym powrotem, a także aktywności po powrocie i po przyjeździe osób na teren UE. Frontex ma być także zaangażowany we „wspomagany dobrowolny powrót”.

Frontex będzie mieć również możliwość podejmowania wspólnych operacji w państwach trzecich, w tym w krajach niesąsiadujących z UE, i wysłania tam swoich pracowników, za zgodą kraju przyjmującego.

Po zawarciu odpowiedniej umowy możliwe byłoby rozmieszczenie zespołów zarządzania granicami i powrotami w państwach pozaunijnych. Agencja ma również mieć prawo wysyłać ekspertów jako oficerów łącznikowych, którzy będą stanowić część lokalnych lub regionalnych sieci współpracy ds. migracji i ekspertów ds. bezpieczeństwa. Priorytetem ma być rozmieszczenie oficerów łącznikowych w krajach pochodzenia i tranzytu migrantów.

 

do góry