Europejska Sieć Migracyjna Reforma unijnych przepisów azylowych - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Reforma unijnych przepisów azylowych

Masowy napływ osób z państw spoza UE w latach 2014-2016, pokazał że unijne przepisy azylowe wymagają reformy. Osoby ubiegające się o azyl są obecnie traktowane w UE w różny sposób. Znacznie różni się też odsetek korzystnych decyzji azylowych w różnych państwach. Dlatego częstym przypadkiem są sytuacje kiedy osoby przemieszczają się po Europie i składają wnioski w krajach, w których – ich zdaniem mają większą szansę na uzyskanie ochrony międzynarodowej. Rada analizuje 7 wniosków ustawodawczych zaproponowanych przez Komisję Europejską, by ulepszyć unijne przepisy azylowe. Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego ma: usprawnić system i bardziej uodpornić go na presję migracyjną, wyeliminować czynniki przyciągające i przepływy wtórne i ukrócić nadużycia i bardziej wesprzeć najbardziej dotknięte państwa członkowskie.

Komisja zaproponowała 7 wniosków ustawodawczych, które mają:

1) zreformować system dubliński, by wnioski o azyl były lepiej rozdzielane między państwa członkowskie i terminowo rozpatrywane

2) wzmocnić rozporządzenie Eurodac, by ulepszyć unijną bazę odcisków palców osób ubiegających się o azyl

3) stworzyć pełnoprawną unijną agencję azylową

4) zastąpić rozporządzeniem dyrektywę o procedurach azylowych, by zharmonizować procedury w UE i zniwelować różnice pod względem uznawania wniosków przez poszczególne państwa członkowskie

5) zastąpić rozporządzeniem dyrektywę kwalifikacyjną, by zharmonizować standardy ochronne i prawa osób ubiegających się o azyl

6) zreformować dyrektywę o warunkach przyjmowania, by wobec osób ubiegających się o azyl stosowane były zharmonizowane i godne standardy przyjmowania

7) stworzyć stałe unijne ramy przesiedleń.

do góry