Europejska Sieć Migracyjna Nowe prawo uchodźcze w Etiopii - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowe prawo uchodźcze w Etiopii

17 stycznia br. Parlament Etiopski przyjął zmiany w prawie uchodźczym, które czynią je jednym z najbardziej postępowych polityk uchodźczych w Afryce.

Nowe prawo dotyczące uchodźców pozwoli teraz uchodźcom uzyskać pozwolenia na pracę, dostęp do szkolnictwa podstawowego, prawo jazdy, prawnie zarejestrować wydarzenia takie jak narodziny dzieci i małżeństwa oraz otworzyć dostęp do krajowych usług finansowych, takich jak bankowość.

„Przyjęcie tego historycznego prawa stanowi kamień milowy w długiej historii Etiopii przyjmowania uchodźców z całego regionu przez dziesięciolecia” - powiedział Filippo Grandi, wysoki komisarz ONZ ds. Uchodźców. „Pozwalając uchodźcom na lepszą integrację ze społeczeństwem, Etiopia nie tylko przestrzega swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących uchodźców, ale jest także wzorem dla innych narodów, które przyjmują uchodźców na całym świecie”.

Rewizja prawa uchodźczego w Etiopii następuje zaledwie kilka tygodni po tym, jak Zgromadzenie Ogólne ONZ zgodziło się na Globalny Pakt na rzecz Uchodźców (17 grudnia 2018r.). U podstaw tych nowych ram leży bardziej kompleksowa reakcja na przesiedlenia, w którym uchodźcy są włączani do usług krajowych, takich jak: zdrowie i edukacja, zamiast tworzenia równoległych systemów. Koncentruje się również na zapewnieniu, by uchodźcy mieli możliwość samodzielnego funkcjonowania i mogli wnosić wkład do lokalnych gospodarek w sposób, który przynosi korzyści także ich gospodarzom.

UNHCR zaangażowało się w proces opracowywania rewizji prawa uchodźczego, którą prowadziła Etiopska Agencja ds. Uchodźców i Powrotów (ARRA). Zastępuje Refugee Proclamation z 2004 r., która również podtrzymała kluczowe zasady Konwencji dotyczącej Uchodźców z 1951 r., a także Konwencję OJA z 1969 r., która ograniczyła niektóre prawa uchodźców, takie jak swobodę przemieszczania się i dostęp do edukacji, i nie wspomniała o integracji.

Obecnie w Etiopii przebywa ponad 900 000 uchodźców, głównie z sąsiedniego Sudanu Południowego, Somalii, Sudanu i Erytrei, a także z mniejsza liczba uchodźców z Jemenu i Syrii.

do góry