Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Szwajcaria zapewni ponad sześć milionów euro na zwiększenie potencjału migracyjnego Mołdawii

W dniu 11 lutego rząd Mołdawii zatwierdził decyzję w sprawie wszczęcia negocjacji i zatwierdzenia podpisania protokołu ustaleń między Kancelarią Państwa Republiki Mołdawii a Szwajcarską Agencją Rozwoju i Współpracy w sprawie II fazy Programu zwiększającego potencjał migracji w Republice Mołdawii. Całkowita kwota wkładu Szwajcarii wynosi 6,13 mln euro.

Realizacja Programu, który ma zostać wdrożony w ciągu czterech lat, zmaksymalizuje pozytywny wpływ migracji na rozwój społeczno-gospodarczy Mołdawii poprzez poprawę ram instytucjonalnych i zaangażowanie diaspory. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację projektu „Wzmocnienie instytucjonalnych ram dla migracji i rozwoju w Mołdawii”, realizowanego przez Biuro Relacji Diaspory (BRD) oraz projektu Migracja i Rozwój Lokalny - MiDL realizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju przy wsparciu BRD.
Źródło: http://eapmigrationpanel.org/

do góry