Europejska Sieć Migracyjna Nowa polityka wizowa UE - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowa polityka wizowa UE

20 lutego 2019 r. Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie dot. propozycji Komisji związanej z modernizacją unijnej polityki wizowej. Uzgodnione zmiany mają ułatwić podróżowanie po UE, a także być zachętą dla zakładania firm w UE przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa oraz zmniejszeniu ryzyka wystąpienia nieregularnej migracji.

Polityka wizowa UE zostanie zmodernizowana w następujących obszarach:  

1. Bardziej elastyczne procedury – podróżni będą mogli składać wnioski o wizy turystyczne do 6 miesięcy przed planowaną podróżą do któregoś z państw UE (obecnie są to 3 miesiące). Wnioski będą mogły być składane z kraju pochodzenia podróżnego, w większości elektronicznie

2. Wizy wielokrotnego wjazdu z dłuższą ważnością – ważność wiz dla osób wjeżdżających często na terytorium UE przy pozytywnej historii wizowej będzie wydłużona z obecnego okresu 1 roku do maksymalnie 5 lat.

3. Dodatkowe środki na zwiększenie bezpieczeństwa – podwyższenie opłaty za wydanie wizy z 60 do 80 euro pozwoli zapewnić dodatkowe środki na bardziej efektywne kontrole bezpieczeństwa, modernizację sprzętu IT oraz zapewnienie odpowiednich wynagrodzeń osób odpowiadających za bezpieczeństwo, w tym także w sprawach konsularnych.

4. Zacieśnienie współpracy w zakresie readmisji –  procedowanie wniosków wizowych z krajów trzecich będzie uzależnione od współpracy danego kraju w zakresie powrotów i readmisji nielegalnych imigrantów. Dla państw, z którymi państwa UE będą pozytywnie współpracowały dopuszczalne są zmiany w zakresie szybkości procedowania wniosków wizowych, okresu ważności wiz oraz  wysokości opłat wizowych.         

 

Obecnie istnieje 105 państw, których obywatele potrzebują wizy aby wjechać do strefy Schengen. Należy pamiętać, że krótkoterminowa wiza wydana przez którykolwiek z krajów członkowskich układu z Schengen upoważnia posiadacza do podróży do każdego z 26 krajów należących do strefy Schengen i przebywania w nim max 90 dni w ciągu 180 dni.

Nowe przepisy wejdą w życie 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

do góry