Europejska Sieć Migracyjna Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801.

Nowe przepisy mają wejść w życie 27 kwietnia 2019 roku.
Dyrektywa ta dotyczy warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair. Dodatkowo, nowelizacja ustawy przewiduje również rozwiązania dotyczące wyeliminowania tzw. „turystyki pobytowej”.

do góry