Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Polska wśród 10 państw strefy Schengen, które otrzymywały najwięcej wniosków wizowych w 2018 roku

W 2018 roku krajem najczęściej otrzymującym wnioski dot. wizy krótkoterminowej Schengen była Francja, która otrzymała ponad 4 miliony takich aplikacji. Polska z ponad półmilionowym wynikiem zajęła 10 miejsce.

Do konsulatów francuskich wpłynęły ponad 4 miliony wniosków dot. wizy krótkoterminowej Schengen. Ponad 28% tych wniosków złożono w Rosji, Chinach i Algierii, przy czym najwięcej w konsulacie w Moskwie – ponad 375 tys. Kolejnym krajem, do którego składano takie wnioski były Niemcy, jednak z prawie 2 razy mniejszym wynikiem – ponad 2 mln. Rosjanie, Chińczycy i Turcy stanowili największe grupy wnioskodawców o wizę Schengen w niemieckich konsulatach za granicą. Następne miejsca zajęły Włochy oraz Hiszpania – odpowiednio ponad 1,8 mln i 1,7 mln. Piąta Grecja miała już wynik poniżej 1 mln.

Polska zajęła 10 miejsce z wynikiem 518 tysięcy. Najwięcej wniosków wpłynęło z Białorusi – ponad 278 tys. Sam konsulat w Mińsku otrzymał ich ponad 143 tys. Kolejną grupą byli Rosjanie – blisko 125 tys. wniosków.

do góry