Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Powstanie nowej grupy zadaniowej Europolu ds. zwalaczania handlu ludźmi

Prowadzone przez Europol Europejskie Centrum Przemytu Migrantów powołało nową grupę zadaniową ds. zwalczania handlu ludźmi, która koncentruje się na współpracy i wymianie informacji między wszystkimi państwami członkowskimi UE.

Celem nowej grupy zadaniowej jest pozostanie na bieżąco z ciągle zmieniającymi się metodami przemytników poprzez identyfikację syndykatów, wykonywanie operacji transgranicznych i zwiekszenie ilości dochodzeń finansowych w sprawie prania pieniędzy związanych z handlem ludźmi, a także analizie wykorzystywania przez przemytników mediów społecznościowych. Robert Crepinko, szef Centrum powiedział, że handlarze ludźmi wymyślają coraz bardziej innowacyjne sposoby przemytu migrantów do krajów UE. Według Europolu cztery z pięciu podróży lądowych na Bałkanach w 2018 r. przeprowadzono w niebezpiecznych warunkach. Niedawny raport UNHCR podaje, że jeden na 45 migrantów podejmujących podróże morskie po Morzu Śródziemnym ginie. Europol z siedzibą w Holandii ustanowił Centrum w 2016 r. w szczytowym momencie tzw. kryzysu uchodźczego, kiedy to ponad milion osób uciekających przed wojną i nędzą dotarło do Europy w przeciągu mniej niż jednego roku. W 2018 r. Centrum przeprowadziło ponad 5 200 dochodzeń w sprawie przypadków handlu ludźmi do Europy w 2018 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry