Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Globalna migracja: kto migruje, dokąd i dlaczego

Szacuje się, że na całym świecie są 272 miliony migrantów międzynarodowych. I choć stanowi to zaledwie 3,5% światowej populacji, to już przekracza pewne prognozy na 2050 r. Od 1970 r. trzykrotnie wzrosła liczba osób mieszkających w kraju innym niż miejsce urodzenia.

Konflikt w krajach takich jak Syria, Jemen, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga i Sudan Południowy, a także ekstremalna przemoc, która zmusiła grupę etniczną Rohingja do poszukiwania bezpiecznego miejsca do życia w Bangladeszu, doprowadziły do wysiedlenia milionów ludzi. Mimo że uchodźcy i osoby wewnętrznie przesiedlone stanowią stosunkowo niewielką część całkowitej liczby migrantów, często najbardziej potrzebują pomocy.

Zmiany klimatu i zagrożenia związane z pogodą przyczyniły się do migracji osób z  Mozambiku, Filipin, Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych.

Indie pozostają głównym źródłem migracji – około  17,5 miliona osób urodzonych w Indiach mieszka za granicą. Byli mieszkańcy Meksyku i Chin to ponad 10 milionów osób rozsianych po całym świecie.

Stany Zjednoczone są głównym krajem docelowym dla migrantów, chociaż biorąc pod uwagę udział procentowy w ludności to Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największy odsetek imigrantów (ponad 88 %).

Migracja była kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany populacji w niektórych krajach, takich jak Gwinea Równikowa, gdzie odsetek migrantów międzynarodowych wyrażony jako odsetek populacji kraju w ostatnich latach gwałtownie wzrósł. Prawie 17% osób mieszkających obecnie w Gwinei Równikowej to migranci (w 2005 r. liczba ta wynosiła mniej niż 1%).  

Państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej również odnotowały w wyniku migracji znaczące zmiany populacji. Ponieważ wiele osób przenosi się do tego regionu w poszukiwaniu pracy, migranci ekonomiczni stanowią większość ludności w krajach Zatoki Perskiej. Wyjątek stanowi Oman i Arabia Saudyjska.

Piąty rok z rzędu Turcja była krajem, który przyjął największą ilość uchodźców, zwłaszcza z Syrii.

Szacuje się, że ponad 132 miliony ludzi na całym świecie potrzebuje pomocy humanitarnej.  Akcje humanitarne powinny być bardziej skuteczne w dostarczaniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Pomoc finansowa została uznana za szybszą i skuteczniejszą formę pomocy humanitarnej w porównaniu do pomocy rzeczowej, takiej jak żywność, odzież lub edukacja. Transfery gotówkowe dają większą kontrolę beneficjentom, umożliwiając im ustalanie własnych priorytetów.

W ciągu pięciu lat ponad 30 900 osób straciło życie, próbując dotrzeć do innych krajów. Morze Śródziemne, na którym zginęło w tym czasie prawie 18 000 osób, pozostaje najbardziej niebezpiecznym szlakiem migracyjnym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry