Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Publikacja nowego raportu ESPON pt. „Wpływ napływu uchodźców na rozwój terytorialny w Europie"

Opublikowany raport stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie krajów europejskich na dane terytorialne dotyczące przepływu osób ubiegających się o azyl i uchodźców, ich dystrybucję między krajami, regionami i miastami w obrębie UE, a także wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Zawiera również informacje na temat zarządzania kryzysowego i integracji.

Wśród zagadnień opisanych w raporcie znajdują się:

  • dystrybucja osób ubiegających się o azyl i uchodźców na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także zmiany zachodzące na skutek polityki europejskiej i krajowej w ostatnich dziesięcioleciach
  • umiejętności i kwalifikacje uchodźców, wpływ napływu uchodźców na regionalne i lokalne rynki pracy krajów przyjmujących oraz nierównowagę demograficzną, umiejętności i kwalifikacje cudzoziemców a potrzeby lokalne rynków pracy
  • różne sposoby radzenia sobie z kryzysem migracyjnym w miastach europejskich znajdujących się w krajach pierwszego przybycia, tranzytu i krajach docelowych
  • główne wyzwania i najlepsze praktyki skutecznej integracji uchodźców ze społecznością lokalną i na rynku pracy na poziomie regionalnym i lokalnym
  • wpływ ewentualnego wdrożenia europejskiego programu relokacji na regiony i miasta krajów europejskich, redystrybucja uchodźców wewnątrz kraju

Pełna treść raportu znajduje się na stronie internetowej www.espon.eu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry