Europejska Sieć Migracyjna Liczba operacji EASO w tym roku podwoi się - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Liczba operacji EASO w tym roku podwoi się

W grudniu 2019 r. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) podpisał z krajowymi organami ds. Azylu na Cyprze, w Grecji, we Włoszech i na Malcie plany operacyjne, które Agencja zrealizuje w 2020 r.

W 2020 r. EASO planuje zwiększyć dwukrotnie liczbę swojego personelu - w Grecji zatrudnionych będzie do 550 osób, we Włoszech 150, 120 na Cyprze i 60 na Malcie. Ponadto tłumacze i pracownicy ochrony zostaną oddelegowani do czterech państwach członkowskich, co zwiększy całkowitą liczbę tłumaczeń nawet do 2000 pracowników.  

EASO będzie nadal silnie zaangażowane w proces dobrowolnych relokacji w oparciu o standardowe procedury operacyjne uzgodnione na Malcie jesienią 2019 r.

Więcej szczegółów na stronie: https://easo.europa.eu/news-events/easo-operations-double-size-year

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry