Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W poniedziałek (3 lutego br.) Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, spotkał się z Margaritisem Schinasem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz Ylvą Johansson, komisarzem do spraw wewnętrznych.

W spotkaniu uczestniczyli też wiceministrowie Krzysztof Kozłowski i Błażej Poboży.

Podczas rozmów, które odbyły się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji omówiono wyzwania związane z agendą europejską. Poruszono kwestie migracyjne. Dyskutowano też o założeniach reformy systemu migracyjno-azylowego UE. Tematem spotkania były także zagadnienia związane z ochroną unijnych granic oraz funkcjonowanie Agencji Frontex. Debata stanowi wkład Polski w planowany przez Komisję Europejską Pakt na rzecz Migracji i Azylu, który zostanie opublikowany w pierwszym kwartale tego roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/spotkanie-z-przedstawicielami-komisji-europejskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry