Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Rozpoczęcie budowy w Grecji zamkniętych ośrodków dla 20 tys. migrantów

W marcu br. na kilku greckich wyspach na Morzu Egejskim ma się rozpocząć budowa zamkniętych ośrodków dla nielegalnych migrantów.

Obecnie na greckich wyspach przebywa ponad 40 tys. migrantów, którzy przybyli nielegalnie przez morze z Turcji. Część z nich złożyła wnioski o przyznanie statusu uchodźcy. Obecnie w otwartych ośrodkach przebywa ok. 6 tys. migrantów. Ich otwarty charakter i przeciążenie powodują wiele konfliktów z miejscową ludnością wysp oraz między migrantami.

Z uwagi na powyższe rząd Grecji postanowił wybudować zamknięte ośrodki migracyjne w których migranci spędzą max. 3 miesiące. Po tym terminie zostanie wydana decyzja o przyznaniu statusu uchodźcy lub readmisji, najczęściej do Turcji. Grecja chce również zwiększyć liczbę osób przekazywanych Turcji które zostały uznane za nielegalnych migrantów do 200 tygodniowo.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry