Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Podpisanie umów między UE a Białorusią w sprawie ułatwień wizowych i readmisji

Białoruś ostatecznie podpisała umowy o ułatwieniach wizowych i readmisji z Unią Europejską. Umowę podpisano 8 stycznia, dokładnie tak jak wcześniej uzgodnili przedstawiciele Unii Europejskiej i Białorusi na 8. spotkaniu grupy koordynacyjnej obu stron, które odbyło się w Brukseli w dniach 17–18 grudnia 2019 r.

Umowa o ułatwieniach wizowych daje możliwość uzyskanie wizy Schengen dla Białorusinów po obnizonej opłacie tj. w wysokości 35 EUR. Ponadto opłata za usługę będzie ograniczona, a konsulaty Schengen będą zobowiązane do podjęcia decyzji w sprawie osób ubiegających się o wizę w krótszych okresach.

Kilka kategorii podróżnych z Białorusi, w szczególności dziennikarze, studenci i członkowie oficjalnych delegacji, będą mogli otrzymywać wizy wielokrotnego wjazdu o dłuższym okresie ważności. Jednocześnie będą składać mniej dokumentów potwierdzających, aby udać się na podróż.

Zgodnie z umową o readmisji między UE a Białorusią jej głównym celem jest ustanowienie procedur bezpiecznego i uporządkowanego powrotu osób przebywających nielegalnie w UE lub na Białorusi, z pełnym poszanowaniem ich praw wynikających z prawa międzynarodowego. Umowy zostały podpisane na zasadzie wzajemności.

Umowy muszą zostać ratyfikowane przez obie strony. Umowa może wejść w życie w czerwcu 2020 r. 

Źródło: https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-belarus-sign-agreements-on-visa-facilitation-and-readmission/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry