Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Gruzja przystępuje do Europejskiej Sieci Migracyjnej

W marcu 2021 Gruzja dołączyła jako obserwator do Europejskiej Sieci Migracyjnej. Porozumienie robocze stanowi ważny krok w kierunku wzmocnionej współpracy w dziedzinie migracji i azylu.

Na początku 2021 roku Europejska Sieć Migracyjna po raz pierwszy przywita kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Gruzję i Mołdawię.

Monique Pariat, dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, stwierdziła: „Aby lepiej zarządzać migracją, dla UE ważne jest dalsze zacieśnianie współpracy z krajami trzecimi. Podkreśla to również Nowy Pakt o Migracji i Azylu. Włączenie Gruzji do Europejskiej Sieci Migracyjnej umożliwi nam dzielenie się naszymi europejskimi dobrymi praktykami w zarządzaniu migracją, a jednocześnie lepsze zrozumienie migracji z perspektywy Kaukazu ”.

Minister sprawiedliwości Gruzji, pan Gocha Lordkipanidze, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Migracji, powiedział: „Przystąpienie do ESM jest bardzo ważne dla Gruzji. Rozwój systemu zarządzania migracjami jest ważnym filarem integracji Gruzji z Unią Europejską. Dlatego działania opierają się na zasadzie „migracji i rozwoju”, kładąc nacisk na badania, wymianę ekspertów, analizę współczesnych trendów migracyjnych i środków reakcji - wszystko, w czym Europejska Sieć Migracyjna jest zaawansowana ”.

Ustalenia robocze określają warunki współpracy administracyjnej między Komisją Europejską a Gruzją w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej, które uwzględniają zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby w zakresie współpracy.

Europejska Sieć Migracyjna (ESM) to ogólnoeuropejska sieć składająca się z krajowych punktów kontaktowych (KPK) w państwach członkowskich UE i Norwegii, dostarczających informacji na temat migracji i azylu. ESM została utworzona w 2008 r. Przez Komisję Europejską w imieniu Rady Europejskiej, aby zaspokoić potrzebę regularnej wymiany wiarygodnych informacji na temat migracji i kwestii związanych z azylem na szczeblu europejskim. Możliwość współpracy z państwami trzecimi przewidziana jest w decyzji Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej.

Podpisanie umowy 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry