Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Republika Mołdawii przystępuje do Europejskiej Sieci Migracyjnej

W marcu 2021 Republika Mołdawii dołączyła jako obserwator do Europejskiej Sieci Migracyjnej. Porozumienie robocze stanowi ważny krok w kierunku wzmocnionej współpracy w dziedzinie migracji i azylu.

Na początku 2021 roku Europejska Sieć Migracyjna po raz pierwszy przywita kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Gruzję i Mołdawię.

Monique Pariat, dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej, stwierdziła: „Aby lepiej zarządzać migracją, dla UE ważne jest dalsze zacieśnianie współpracy z krajami trzecimi. Podkreśla to również Nowy Pakt o Migracji i Azylu. Włączenie Mołdawii do Europejskiej Sieci Migracyjnej umożliwi nam dzielenie się naszymi europejskimi dobrymi praktykami w zarządzaniu migracją, a jednocześnie lepsze zrozumienie migracji z pozaeuropejskiej perspektywy wschodniego sąsiedztwa”

Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii, Pavel Voicu powiedział: „Przystąpienie do ESM daje Republice Mołdawii możliwość uczestniczenia w wymianie rzetelnych, aktualnych i porównywalnych informacji z zakresu migracji i azylu. Ta nowa rama współpracy wniesie wartość dodaną i konkretną treść do wspólnych wizji korzystnych dla zainteresowanych państw, a także dla osób zaangażowanych w proces migracji ”.

Ustalenia robocze określają warunki współpracy administracyjnej między Komisją Europejską a Mołdawią w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej, które uwzględniają zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby w zakresie współpracy.

Europejska Sieć Migracyjna (ESM) to ogólnoeuropejska sieć składająca się z krajowych punktów kontaktowych (KPK) w państwach członkowskich UE i Norwegii, dostarczających informacji na temat migracji i azylu. ESM została utworzona w 2008 r. Przez Komisję Europejską w imieniu Rady Europejskiej, aby zaspokoić potrzebę regularnej wymiany wiarygodnych informacji na temat migracji i kwestii związanych z azylem na szczeblu europejskim. Możliwość współpracy z państwami trzecimi przewidziana jest w decyzji Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej.

Podpisanie umowy 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry