Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Studium badawcze Europejskiej Sieci Migracyjnej dotyczące nadużywania procedury łączenia rodzin w krajach UE

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami najnowszego raportu syntetycznego Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM), który został poświęcony problemowi nadużywania procedury łączenia rodzin jako sposobowi zalegalizowania swojego pobytu na terenie UE.

Celem studium badawczego, w którym wzięło udział 24 krajowych punktów kontaktowych ESM, było określenie zakresu zjawiska fikcyjnych małżeństw oraz fałszywych deklaracji ojcostwa - dwóch najczęściej przytaczanych w ostatnim czasie przez urzędników oraz europejskie media form nadużyć procedury łączenia rodzin. W raporcie poddano zatem analizie krajowe ustawodawstwa poszczególnych państw unijnych (w tym dokonano przeglądu kar grożących za ww. przewinienia), stosowane przez nie praktyki mające na celu wykrycie i zapobieżenie tego typu nadużyciom, a także podjęto próbę oszacowania skali omawianego zjawiska.

Polecamy również państwa uwadze polski raport autorstwa krajowego punktu kontaktowego ESM w Polsce, który powstał przy współudziale Urzędów Wojewódzkich , Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Straży Granicznej. Opracowanie dostępne jest w zakładce „Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM”.

Raporty krajowe pozostałych państw, które wzięły udział w przygotowaniu studium, dostępne są po adresem: http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do;jsessionid=A6EA0C74D8B1CCB4E9944A95C52AA6A8?entryTitle=04_Misuse of the right to FAMILY REUNIFICATION.

do góry