Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową publikacją Wydziału Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zatytułowaną „Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku”.

Celem raportu była analiza przebiegu pierwszej abolicji dla cudzoziemców oraz próba odpowiedzi na pytanie o dalsze losy imigrantów, którzy w 2003 r. zalegalizowali na mocy przepisów abolicyjnych swój pobyt na terytorium RP. Punktem wyjścia opracowania stały się niepublikowane dotychczas dane statystyczne, przekazane przez Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Na ich podstawie prześledzono dalsze ścieżki legalizacyjne przedstawicieli trzech najliczniej aplikujących w 2003 r. narodowości. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie wskaźnika skuteczności abolicji (zarówno w wymiarze krótko- jak i długofalowym), uchwycenie tendencji i różnic, w ramach obieranych przez poszczególne grupy obcokrajowców strategii migracyjnych oraz wskazanie momentu krytycznego, decydującego o sukcesie bądź porażce w kwestii utrzymania legalnego statusu pobytowego przez cudzoziemców. 

Treść raport znajdą Państwo w zakładce "Publikacje Departamentu Polityki Migracyjnej MSW".

do góry