Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Nowa koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Komendą Główną Straży Granicznej opracowały nowy model funkcjonowania Straży Granicznej, który zakłada rozszerzenie zadań i uprawnień formacji w zakresie migracji.

Priorytetem dla Straży Granicznej będą: ochrona granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, odprawy graniczne, zwalczanie nielegalnej migracji, przestępczości granicznej i przestępczości z udziałem cudzoziemców oraz prowadzenie ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców. W wyniku tych zmian Straż Graniczna stanie się formacją o charakterze graniczno – migracyjnym.

Wypracowane rozwiązania są oparte o zasadę, aby obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej w danej części Polski była uzasadniona faktyczną lub potencjalną obecnością cudzoziemców. W związku z tym planowane jest utworzenie nowych placówek Straży Granicznej na wschodniej granicy Polski (w Olsztynie i Białej Podlaskiej). W ramach restrukturyzacji 1 września br. uruchomiona została już placówka w Lublinie.

Zbudowane i rozbudowane zostaną również istniejące przejścia graniczne na odcinku z Ukrainą (Budomierz, Dołhobyczów, Korczowa) oraz Białorusią (Połowce), które pozwolą na zmniejszenie oczekiwania na odprawę na granicy polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej. 

Zadania wykonywane przez Straż Graniczną wewnątrz kraju również wymagać będą zmian w obecnych strukturach oddziałów. I tak, na zachodniej granicy Polski, która od grudnia 2007 r.  jest wewnętrzną granicą strefy Schengen, planuje się przeniesienie placówki Straży Granicznej z Kostrzyna nad Odrą do Gorzowa Wielkopolskiego oraz połączenie trzech placówek funkcjonujących w rejonie Szczecina (PSG Szczecin, PSG Szczecin-Goleniów i PSG Szczecin-Port) w jedną dużą placówkę.

Na południowej granicy Polski restrukturyzacja zakłada z kolei zniesienie dwóch placówek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - w Piwnicznej-Zdroju i w Żywcu.W Śląskim Oddziale Straży Granicznej, po zniesieniu placówek w Cieszynie i w Raciborzu, planuje się utworzenie placówki w Bielsku-Białej.

do góry