Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Ruszyły kontrole w sprawie sytuacji cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych

5 listopada br. rozpoczęły się kontrole w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców prowadzone przez zespół, powołany na polecenie wiceministra spraw wewnętrznych - Piotra Stachańczyka.

  • Foto: www.wyborcza.pl
    Foto: www.wyborcza.pl

Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków i Departamentu Polityki Migracyjnej MSW, a także Straży Granicznej sprawdzi m.in. przestrzeganie praw osób przebywających w ośrodkach strzeżonych, o których łamanie w ostatnim czasie oskarżali funckcjonariuszy Straży Granicznej przebywający w ośrodkach cudzoziemcy. Weryfikacji przez zespół zostaną również poddane kwestie dotyczące dostępu w ośrodkach do edukacji, kontaktu cudzoziemców z bliskimi oraz korzystania z telefonów komórkowych.

Z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych do udziału w pracach zespołu kontolnego zaproszono również przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, którzy po przeprowadzonej kontroli, obok rządowego sprawozdania, sporządzą własny raport dotyczący sytuacji cudzoziemców w ośrodkach. Po analizie tych dwóch dokumentów zostaną przygotowane wnioski dotyczące sytuacji osób przebywających w ośrodkach.

do góry