Europejska Sieć Migracyjna Formularz kontaktowy -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
np.: 00-900

jpg, pdf, doc, xls, rtf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w formularzu kontaktowym dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji*
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry