Europejska Sieć Migracyjna Poznaj nas - Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce (PL KPK) jest jednym z 28 Krajowych Punktów Kontaktowych działających w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej.

PL KPK został zlokalizowany w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniącym rolę koordynatora na szczeblu krajowym.

W skład polskiego KPK ESM wchodzą obecnie także eksperci z:

  • Głównego Urzędu Statystycznego – Departamentu Badań Demograficznych,
  • Komendy Głównej Straży Granicznej – Zarządu do Spraw Cudzoziemców,
  • Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – Departamentu Rynku Pracy,
  • Urzędu do Spraw Cudzoziemców – Biura Szefa Urzędu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry